Karolína Peake

advokátní kancelář

Advokátka pro rodinné právo

Rozvod, děti, společné jmění manželů, osvojení, výživné, určení otcovství, smlouvy, účast u soudu. Hledáte průvodce, zastání a právní pomoc v komplikované životní situaci? Jsem tu pro Vás.

Advokátka pro rodinné právo...

Služby

Rodinné právo

Rozvod manželství, úprava poměrů dětí, vypořádání a úpravy společného jmění manželů, osvojení, výživné, určení a popření otcovství, smlouvy, účast a zastoupení u soudu. Hledáte průvodce, zastání a právní pomoc v komplikované životní situaci? Jsem tu pro Vás.

Rozvod

Rozvod je tečkou za významnou životní kapitolou. A i když bývá těžký, lze jej zvládnout důstojně. Z konce udělat začátek něčeho nového.

Chcete se rozvést nebo návrh již podal Váš partner? Ráda Vám poradím a celým procesem Vás provedu. Připravím návrh nebo vyjádření pro soud. Pokud si budete přát, povedu jednání s druhou stranou za účelem dosažení dohody a půjdu s Vámi k soudu. Nebudete v tom sami.

Vypořádání majetku

Ačkoli se často při rozvodu řeší až nakonec, bývá tím hlavním kamenem sváru. Společné jmění manželů.

Ať už se chcete vypořádat dohodou, podat žalobu k soudu, rozdělit jmění za trvání manželství nebo sporům předejít a změnit zákonný režim na smluvní ještě před manželstvím, poradím a pomohu Vám s tím.

Úprava poměrů nezletilých dětí

Kdo bude mít děti v péči, jaké bude výživné. Ale hlavně – jak se rozvést či rozejít tak, aby to děti bolelo co nejméně.

Vysvětlím Vám výhody i nevýhody všech forem péče, budu usilovat o dohodu mezi rodiči a klidné řešení pro celou rodinu. Jako členka Unie rodinných advokátů ČR v zájmu nezletilých dětí vždy podporuji jednání o dohodě před eskalací a konfliktem.

Další problematika v oblasti rodinného práva

Výživné pro rozvedenou manželku, výživné pro zletilé děti, určení nebo popření otcovství.

Rodinné právo není jen rozvodová problematika. Otázka určení či popření otcovství je dalším častým tématem, které řeším, stejně jako výživné pro rozvedenou manželku nebo manžela. Ráda pomohu i Vám.

Výživné

Výživné pro zletilé i nezletilé děti, výživné mezi manžely nebo pro rozvedeného manžela či rozvedenou manželku.

Jaké jsou podmínky pro jejich získání, v jaké výši a na jak dlouho? Chcete uzavřít dohodou o výživném nebo podat návrh soudu? Hledáte někoho, kdo s Vámi na jednání nebo soudu půjde? Obraťte se na mne.

Dohody a smlouvy

Dohody z oblasti rodinného práva jako dohoda rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí nebo dohoda o vypořádání společného jmění. Ale i darovací kupní a nájemní smlouvy a další dohody z oblasti občanského práva připravím na míru Vašim potřebám a cílům.

Další oblasti práva

Ráda Vám pomohu i v jiných oblastech práva, ať už si budete přát sepsat závěť, zkontrolovat pracovní smlouvu nebo výpověď, poradit se o tom, jak vymáhat náhradu škody nebo jak se dohodnout se sousedem.

O mně

Narodila jsem se v Praze, kde jsem vystudovala nejprve anglickou třídu Gymnázia Nad Alejí v Praze 6 a následně Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci jsem nastoupila do advokátní kanceláře Baker&McKenzie, kde jsem získala základy pro svou pozdější advokátní činnost a hlavně rozšířila svou znalost právnické angličtiny. Na vysoce profesionální přístup ke klientům, ale i velmi kolegiální a při tom přátelské školení od starších advokátů a partnerů v této kanceláři ráda vzpomínám a čerpám z něj dodnes. Po třech letech jsem založila rodinu, narodili se mi dva synové, Sebastian a Theodor. Byla jsem s nimi celkem dlouho doma a v době své rodičovské dovolené jsem pomáhala v právní poradně Klubu seniorů na Praze 1, kde celý život bydlím. Zde jsem také pak kandidovala do Zastupitelstva Městské části Praha 1 a šest let jsem byla zastupitelkou. Z komunální politiky jsem se na tři roky dostala i do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Vlády České republiky, kde jsem postupně zastávala funkci předsedkyně Ústavně-právního výboru a následně místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně vládního Výboru pro boj s korupcí. Po skončení funkčního období jsem se vrátila k advokacii. Nejprve jsem obnovila a dokončila koncipientskou praxi v kanceláři a s pomocí advokáta Roberta Plicky (dnes Plicka&Partners, advokátní kancelář s.r.o.) a po absolvování advokátních zkoušek jsem si založila vlastní advokátní kancelář se zaměřením na rodinné a širší občanské právo.

Reference

S radostí doporučuji Mgr. Peake každému, kdo by někdy potřeboval advokáta pro vyřešení rodinných potíží. Kromě skvělé práce, spolehlivosti, pečlivosti a přesnosti jsem zažila také lidskost, ochotu pomoci, empatii a porozumění v těžkém životním období.

Šárka Himmat

Ráda doporučuji služby paní Peake. Její přístup je profesionální a zároveň velmi lidský. Je vždy plně k dispozici.

Jitka Vaníčková

Opravdu profesionální a současně empatický přístup. S Mgr. Peake spolupracuji již delší dobu a jsem velmi spokojen. Rád její služby doporučuji i ostatním.

Nikos Arabadzis

Paní Peake mi doslova pomohla změnit život. Zastupovala mne v odvolacím řízení a podařilo se jí změnit rozsudek soudu prvního stupně. Už jsem ani nedoufala v kladný výsledek, ale paní Peake to dokázala. Její přístup je přitom velice lidský a férový. Mému případu se plně věnovala, byla vždy k dispozici a na rozdíl od velkých advokátních kanceláří má velice osobní přístup. Mohu jen doporučit.

Ivana Chudomelová

Reference

Kontaktní formulář    Kontaktní formulář